De LivingComfort cadeaubon voorwaarden zijn van toepassing op door Sleep to Live Management Services Ltd ("Living Comfort") verkochte cadeaubonnen in het kader van het LivingComfort zorgplan. Door gebruik te maken van een LivingComfort cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blommesteyn Investments B.V. uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door LivingComfort.
 • 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek nummer en kan eenmalig worden ingewisseld. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies dient u zich onmiddellijk te melden bij de klantenservice van LivingComfort. Alleen een originele cadeaubon kan worden gebruikt en dient op verzoek aan LivingComfort te worden verstrekt. Bij verlies of diefstal vervalt in principe uw aanspraak op de cadeaubon. De klantenservice van LivingComfort neemt hierin de eindbeslissing die niet ter discussie kan worden gesteld.
 • 3. Om een cadeaubon te verzilveren dient u zich te wenden tot de klantenservice van LivingComfort.
 • 4. De aard en waarde en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uitingen op de cadeaubon. Aan de cadeaubon is geen geldigheidsduur verbonden.  
 • 5. Cadeaubonnen uitgegeven door LivingComfort zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen van een PerfectCare boxspring tot maximaal E 1.500,- van de aanschafwaarde van een 1-persoonsuitvoering of E 3.000,- van de aanschafwaarde van een 2-persoonsuitvoering.
 • 6. De cadeaubon is niet in te wisselen voor andere door LivingComfort aangeboden producten en diensten. Aan de bon zijn voor de houder geen rechten verbonden om tegen gereduceerde kosten of andere gunstige voorwaarden producten of diensten bij LivingComfort aan te schaffen. 
 • 7. Cadeaubonnen kunnen ook voor openstaande bestellingen gebruikt worden.  
 • 8. De cadeaubon kan door de oorspronkelijke koper tot 365 dagen na levering worden geretourneerd. In dat geval wordt het volledige bedrag in geld binnen 10 werkdagen terugbetaald aan bedoelde koper. Wanneer van dit recht gebruik wordt gemaakt en er bij de aanschaf van de cadeaubon goederen tegen E 0,- zijn geleverd, dan dienen deze onverwijld en op eerste instructie van LivingComfort aan haar ter hand te worden gesteld. De restwaarde van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en kan uitsluitend worden gebruikt voor volgende bestellingen uit het LivingComfort ZorgPlan.  
 • 9. Het verschil tussen het totaalbedrag van de bestelling en de waarde van de gebruikte cadeaubon dient betaald te worden met één van de volgende betaalmethoden: creditcard, bankoverschrijving, iDEAL, onder rembours of pinbetaling. 
 • 10. Het is niet toegestaan de werking van een cadeaubon te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.   
 • 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.  
 • 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.  
 • 13. De cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van de cadeaubon(nen) te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden. 
 • 14. Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de LivingComfort cadeaubon of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. LivingComfort zal u dan zo snel als mogelijk helpen.
 • 15. De LivingComfort cadeaubon wordt wereldwijd verkocht en geleverd door Sleep to Live Management Services Ltd, HDS Business Centre 3204 (Cluster M), Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates.

 

Mail deze site naar mijzelf
E-mailadres
MediActive Matrassen